Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

11.03.2009 Finanse państwa mają związek z korupcją legislacyjną

11.03.2009

Badania przeprowadzone na zlecenie rządu Irlandii, mające dotyczyć środków zabezpieczających przed korupcją i nadużyciom władzy wykazały, że w Irlandii na wysokim poziomie występuje „korupcja w majestacie prawa”, a rządy lokalne, partie polityczne oraz irlandzki system zamówień publicznych są najbardziej podatne na defraudacje, korupcję i nadużycia władzy.

Opracowanie „Badania nad Krajowym Systemem Uczciwości” opublikowane 2 marca 2009 roku przez Transparency International jest najbardziej szczegółową analizą, jaka kiedykolwiek została przeprowadzona w Irlandii. Badania były prowadzone przez dwa i pół roku i miały na celu ustalenie, czy istnieje ryzyko występowania korupcji i nadużycia władzy w 16 sektorach, uwzględniając rząd, politykę, biznes, społeczeństwo, media. Zwrócono również uwagę na rolę tych podmiotów w kształtowaniu właściwych postaw antykorupcyjnych.

Dyrektor TI Irlandia John Devitt powiedział, że Irlandia przez długi okres cierpiała z powodu wysokiego poziomu ukrytych wpływów w strukturach władzy. Teraz kiedy Irlandia stanęła na skraju bankructwa, widoczne są konsekwencje słabej kontroli i samokontroli antykorupcyjnej.

„Pilnie potrzebne są zrozumiałe uregulowania prawne dla whistleblowerów. Istniejące rządowe propozycje chroniące whistleblowers w Irlandii nie obejmują zbyt szerokiego zakresu i pozostawiają większą część pracowników sektora prywatnego i bankowego bez właściwej ochrony w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości”.

W opracowaniu wskazuje się również na konieczność rejestru lobbystów, co pomoże zwiększyć przejrzystość w relacjach między rządem a biznesem, a także nawołuje do publikowania szczegółowych wyników tej współpracy przez partie polityczne.

Rząd Irlandii, obok Wielkij Brytanii, jest jedynym w Europie, który finansował badania (The National Integrity System - NIS, Country Study) dotyczące korupcji w jego własnych strukturach.

Raport wskazuje na Irlandię jako kraj, który jest uważany za jeden z najniższym współczynnikiem korupcji na lokalnych szczeblach władzy lub przeciwnie – ogromnej korupcji politycznej. Według ostatnich rankingów korupcji kraj ten znajduj się na 16 miejscu wśród 180 najmniej skorumpowanych krajów na świecie. Irlandczycy są również uważani za najrzadziej proszonych o łapówki przez urzędnika w swoim kraju.

Niemniej badanie wskazuje na Irlandię, jako kraj o wysokiej korupcji prawnej. Podczas, gdy prawo nie zostaje złamane, wzajemne relacje osobiste, patronat, przysługi i darowizny polityczne uważane są za mające ogromny wpływ na wydawanie decyzji i innych uregulowań.

TI stworzyła 30 rekomendacji mających na celu zmierzenie się z problemem korupcji i  światowym kryzysem finansowym, który może wpłynąć na straty kolejnych 3 bilionów euro rocznie, poprzez zmniejszenie wpływów do budżetu i inwestycji zagranicznych.

Niektóre z rekomendacji TI Irlandia:

1) Wprowadzenie prawa podobnego do istniejących uregulowań w Wielkiej Brytanii, mających na celu ochronę whistleblowers, którzy zdecydują się informować o poważnych nadużyciach.

2) Wprowadzenie rejestru lobbystów, co skutkowałoby większą przejrzystością w relacjach między rządem, parlamentem, biznesem i grupami nacisku.

3) Ratyfikowanie międzynarodowych konwencji przeciw korupcji, w tym Konwencji ONZ określanej mianem Protokołu z Kioto przeciw Korupcji (Konwencja przeciw Korupcji ONZ).

4) Stworzenie Wydziału Ochrony Antykorupcyjnej (Garda Anti – Corruption Unit) oraz zwielokrotnienie środków w takich agencjach jak: Dyrektor Praworządności Korporacyjnej (Director Corporate Enforcement), Wydział Konkurecji (Competition Authority), Biuro Nielegalnych Przychodów (Criminal Assets Bureau), jednostka do zwalczania defraudacji „Garda”.

5) Reforma systemu Wolność dostępu do Informacji (FOI). Koszty i opłaty za wnoszenie apelacji w Irlandii należą do najwyższych na świecie.

6) Publikacja oświadczeń majątkowych lokalnych radnych w internecie

7) Powstrzymanie rządu przed wprowadzeniem zmian, polegających na nieujawnianiu trzykrotności dotychczasowej wysokości prezentów i pożyczek otrzymywanych przez polityków.

8) Publikacja przez Inspektora Generalnego corocznych raportów na temat niektórych, najbardziej kosztownych kontraktów przeprowadzonych w danym roku

9) Wprowadzenie powszechnych egzaminów dla kandydatów ubiegających się o nominowanie do Rady Stanu (Board of States).

10) Publikowanie przez wydawnictwa i zrzeszenia dziennikarzy jasnych reguł antykorupcyjnych i mających na celu zapobieganiu konfliktowi interesów.

Źródło: transparency.org  

 

do góry