Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

04.11.2011 Badanie poligrafem w straży granicznej USA

04.11.2011

Raport szacujący koszty wprowadzenia Antykorupcyjnej Ustawy Granicznej (Anti-Border Corruption Act of 2010) 28 lipca został przedstawiony Komisji Senackiej Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji (Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).

Jej wprowadzenie obciąży budżet na lata 2011-2015 kwotą 19 milionów dolarów. Gros tej kwoty jest zabezpieczone na przeprowadzanie badań poligraficznych wśród funkcjonariuszy. Amerykańska straż celna i ochrony granic (U.S. Customs and Border Protection - CBP) na mocy ustawy jest zobowiązana w ciągu dwóch lat do przeprowadzenia testów na prawdomówność wobec wszystkich ubiegających się o przyjęcie do służby osób.

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie obowiązku dokonania gruntownych sprawdzeń nawet wobec tych osób, które zostały już zatrudnione. Taka ewaluacja będzie przeprowadzana co pięć lat wobec każdego pracownika.


Projekt ustawy został przyjęty 28 września tego roku przez Senat i zostanie teraz poddany pod obrady Kongresu.

Ustawodawcy amerykańcy są bardzo aktywni w zakresie prawa antykorupcyjnego. Projekt tzw. ustawy Magnickiego przedstawili niedawno senator i kongresman z Maryland. Zakłada on zakaz wystawiania wiz osobom związanym ze śmiercią rosyjskiego prawnika, który odkrył poważny skandal korupcyjny.

W połowie tego roku Federalny Urząd Śledczy (Federal Bureau of Investigation - FBI) utworzył nową komórkę do walki z korupcją - Grupę Specjalną do Zwalczania Korupcji Granicznej - Border Corruption Task Forces, w której skład wchodzą agenci FBI, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security), Biura Inspektora Generalnego, służby imigracyjne, celne i graniczne oraz funkcjonariusze lokalnych organów ochrony prawa.

U podstaw nowo powołanego wydziału leżą próby wykrycia korupcji wśród agentów federalnych, funkcjonariuszy policji, służby więziennej, wojska, a także - jak podaje dziennikarz śledczy Michael Webster w artykule "FBI expanding U.S. Mexican border anti-terrorist corruption task force" - pracowników rządu, odpowiedzialnych za wydawanie paszportów, wiz i kart stałego pobytu.
Źródła: govtrack.us; cbo.gov

 

 

 

Zobacz też: Projekt ustawy Magnickiego

FBI walczy z korupcją w szeregach funkcjonariuszy

 

do góry