Nawigacja

Konflikt interesów

Konflikt interesów w pytaniach i odpowiedziach

Odpowiedzi na pytania opracowane zostały przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych.

 

Pytanie od pracownika centrali MSZ:

Otrzymałem zaproszenie na ceremonię wręczenia mi pamiątkowej odznaki przez  stowarzyszenie. Z organizacją tą nie łączą mnie żadne relacje finansowe. Kilkakrotnie starała się ona o dotacje w ramach konkursu organizowanego przez nasz departament – z różnym skutkiem. Dwukrotnie w ramach delegacji służbowej prowadziłem monitoring imprez organizowanych przez stowarzyszenie finansowanych z dotacji MSZ. Czy mogę przyjąć tą odznakę?

Opinia:

Stowarzyszenie może się starać o kolejne dotacje w ramach konkursów organizowanych przez departament. Pan jako pracownik może być wyznaczany zarówno do komisji konkursowych, jak i do monitorowania wykonania zadania oraz kontroli złożonego sprawozdania.

Przyjęcie odznaki, mimo że jest honorowa, powodowałoby więc potencjalny konflikt interesów (zaburzenie zasady bezstronności) oraz postrzegany konflikt interesów (wrażenie osobistych relacji z jednym z konkurujących podmiotów).  Z tego względu opinia jest negatywna.

 

Pytanie od pracownika placówki:

Jestem stałym pracownikiem MSZ. Kończę pracę w placówce i chciałbym zainwestować w lokalną spółkę, która chce otworzyć restaurację. Mój udział wyniósłby 10%, czyli tyle, ile dopuszczają przepisy. Z większościowym udziałowcem, obywatelem kraju przyjmującego, znam się prywatnie, nie łączyły nas nigdy relacje służbowe (związane z wykonywaniem zadań w placówce). Czy jest to dopuszczalne?

Opinia:

Nie ma przeciwwskazań z tytułu możliwego konfliktu interesów. Jednak zaangażowanie polskiego dyplomaty w spółkę za granicami kraju może go uwikłać w lokalne spory administracyjne i sądowe o charakterze gospodarczym i cywilnym. Może się to odbić negatywnie na karierze zawodowej. Dlatego odradzam, mimo braku formalnych przeciwwskazań.

 

Pytanie od ambasadora:

Otrzymałem bilety do teatru dla siebie i małżonka od przedstawiciela polskiej firmy działającej na rynku lokalnym. Firma nie korzysta ze wsparcia dyplomatycznego placówki. Należy od polsko-lokalnej izby przemysłowo-handlowej, która jedynie czasami korzysta z gościnności placówki na swoje spotkania. Sztukę będzie wystawiać gościnnie polski teatr. Po sprawdzeniu okazało się, że ceny biletów są dość drogie, kilka razy droższe niż w Polsce. Czy mogę przyjąć ten upominek?

Opinia:

Ponieważ firma nie korzysta ze wsparcia placówki, więc przyjęcie biletów nie rodziłoby sytuacji konfliktu interesów.  Z tego punktu widzenia nie byłoby więc przeszkód.

Należy jednak pamiętać, że Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych, regulujące przyjmowanie upominków i innych świadczeń, ogranicza je do sytuacji związanych z kurtuazją dyplomatyczną bądź upominków o powszechnym i okolicznościowym charakterze. W tym przypadku nie jest spełniony ani warunek kurtuazji dyplomatycznej (wręczającym jest przedsiębiorca) ani powszechny i okolicznościowy charakter (bilet jedynie dla kierownika placówki). W związku z tym upominku nie należy przyjmować.

 

Pytanie:

Pracownik pionu obsługowego MSZ, kontaktujący się z placówką dyplomatyczną państwa X w Polsce w kwestiach wystawiania wiz dla naszych dyplomatów, otrzymał od pracownika placówki prezent  noworoczny w postaci perfum. Czy może go przyjąć?

Opinia:

Prezent wręczony jest przez dyplomatę innego państwa z okazji święta. Kwalifikuje się więc jako prezent okolicznościowy i mający charakter kurtuazji dyplomatycznej. Pracownik nie prowadzi spraw związanych z polityką Polski w stosunku do kraju X. W relacjach z obcym przedstawicielstwem to on  jest klientem placówki dyplomatycznej.  Nie zachodzi więc przesłanka konfliktu interesów. Prezent można przyjąć.

 

Pytanie:

Dyrektor komórki obsługowej otrzymał od przedsiębiorcy, od którego MSZ wynajmuje lokale biurowe,  świąteczne pudełko ze słodyczami. Czy może je rozdać między pracownikami biura?

Opinia:

MSZ płaci przedsiębiorcy za wynajmowanie lokali biurowych. Z tego względu pracownicy resortu nie mogą przyjmować od niego żadnych upominków, nawet o symbolicznym charakterze, ponieważ wywoływałoby to konflikt interesów. Szczególnie dotyczy to komórki obsługowej, zajmującej się wykonywaniem umowy najmu. Prezent należy odesłać z uprzejmym wyjaśnieniem, że jego przyjęcie byłoby niezgodne z obowiązującymi nas zasadami unikania konfliktu interesów. 

 

Opublikowano w dniu 28.12.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry