Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie po kontroli w KGP

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w Komendzie Głównej Policji i skierowało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło kontrolę w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Postępowanie trwało od 14 maja 2012 roku do 14 lutego 2013 roku. Dotyczyło wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji udzielania zamówień publicznych na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego, w tym usługi HelpDesk,  realizowanych w latach 2008-2011.

Zebrane w czasie kontroli materiały wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia postępowania na ,,Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, licencji oprogramowania i usług do rozbudowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji w ramach projektu RADIO II”. Zawiadomieniem objęto cztery osoby, które od września do listopada 2010 roku pełniły kierownicze funkcje w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Istnieje podejrzenie, że mogło dojść do nieprawidłowego wydania ponad 15 mln zł.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry