Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie po kontroli w CEPIK MSW

Zawiadomieniem do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie oraz informacją do Urzędu Zamówień Publicznych zakończała się kontrola CBA w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dotycząca systemu informatycznego CEPIK. Wartość skontrolowanych umów wynosiła ponad 34 mln zł.

Szef CBA Paweł Wojtunik przesłał wczoraj do Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie Dariusza Korneluka zawiadomienie w związku z podejrzeniem przestępstw stwierdzonych podczas prowadzonej kontroli. Z uwagi na podejrzenie świadomego omijania prawa ustawy o zamówieniach publicznych informację o sprawie przekazano również do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakończone 2 stycznia 2013 roku postępowanie trwało dziewięć miesięcy. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawdzili wybrane procedury udzielania zamówień publicznych związanych z budową, wdrożeniem i utrzymaniem systemu informatycznego CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) przez jedną z firm informatycznych na rzecz MSWiA.

W opinii CBA kontrola wykazała między innymi:

  • naruszenie przepisów UZP poprzez celowe niestosowanie ustawy,
  • brak nadzoru przez MSWiA nad należytym wykonaniem umów przez wykonawcę,
  • naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych.


Szef CBA w zawiadomieniu przesłanym do prokuratury poinformował o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez kierownictwo MSWiA w latach 2005-2011 w związku udzielaniem zamówień publicznych z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W opinii CBA w sposób nieuprawniony wyłączano jej stosowanie w trakcie realizacji zamówień publicznych. Wykazano też nienależyty nadzór nad przebiegiem realizacji zamówień przez wykonawcę w celu odniesienia przez niego korzyści majątkowej. Ponadto mogło dojść do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez pracowników MSWiA w związku z brakiem nadzoru nad realizacją zamówień. W zawiadomieniu wskazano także na możliwość doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Funduszu - CEPIK, poprzez wprowadzenie zamawiającego w błąd co do faktycznego czasu świadczonych usług, a przez to  do zawyżenia ich kosztów przez firmę realizującą usługi.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry