Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce"

Centralne Biuro Antykorupcyjne przygotowało kolejną publikację prewencyjno – edukacyjną pt. ,,Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce”. Jest to pierwsza tego typu publikacja wydana w naszym kraju.

Autorzy - funkcjonariusze CBA - po raz pierwszy wskazali obszary, które z punktu widzenia interesów ekonomicznych Państwa w najbliższym czasie w sposób szczególny mogą być zagrożone wystąpieniem nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Opracowanie powstało w wyniku prowadzonych analiz oraz w oparciu o doświadczenia spraw realizowanych przez Biuro. Źródło publikacji stanowiły także raporty i opracowania ponad 20 służb, organów i instytucji do których zwróciło się Biuro.

Publikacja wskazuje, że do obszarów najbardziej zagrożonych korupcją należą:

  • infrastruktura
  • informatyzacja administracji publicznej
  • wykorzystywanie środków unijnych,
  • służba zdrowia,
  • sektor obronny,
  • energetyka,
  • ochrona środowiska,
  • korupcja urzędnicza.
Jest to kolejne z przedsięwzięć podejmowanych przez CBA w związku z profilaktyką antykorupcyjną mającą na celu ograniczenie tego zjawiska.

WIĘCEJ O PREWENCJI ANTYKORUPCYJNEJ CBA

Opracowanie przesłano już do Prezydenta, Premiera, posłów i senatorów, szefów służb oraz wybranych instytucji, organów centralnych i organizacji pozarządowych. Publikacja dostępna jest także na stronie  www.cba.gov.pl.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry