Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja EPAC/EACN

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik uczestniczył w 12 Dorocznej Konferencji Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji/Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej (EPAC/EACN).

Konferencja odbyła sięw Barcelonie, pod auspicjami władz Katalonii, przy czynnym współudziale hiszpańskich  organów ścigania. Spotkanie zrzeszyło praktyków z większości krajów europejskich zajmujących się zwalczaniem korupcji oraz nadzorujących działalność organów ścigania.

W trakcie konferencji zaprezentowano raporty EPAC/EACN,  jak również perspektywy rozwoju i wyzwania stojące przed ochroną sygnalistów (whistleblowers), zaawansowane użycie nowoczesnych technologii IT w walce z korupcją oraz korzyści jakie płyną z egzekwowania prawa w zwalczaniu tego zjawiska. Omówiono również cele i korzyści płynące z odbywającej się właśnie IV rundy ewaluacji GRECO. Jak co roku dokonano też wyboru nowego Prezydenta Partnerów i Sieci.

Na zakończenie konferencji Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik zaproponował aby 13 Doroczna Konferencja EPAC/EACN w roku 2013 miała miejsce w Polsce. Spotkało się to z akceptacją Zgromadzenia Ogólnego EPAC/EACN. Konferencja ta będzie organizowana przez CBA i Polską Policję (KGP), przy współudziale Sekretariatu EPAC/EACN przy Międzynarodowej Akademii Antykorupcyjnej (IACA) w Laxenburgu.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry