Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne wnioski o odwołania

Trzy kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyły się wnioskami o odwołanie z zajmowanych stanowisk. Tym razem sprawa dotyczy trzech dyrektorów z województwa podlaskiego.

We wszystkich przypadkach agenci CBA sprawdzali przestrzeganie w latach 2007-2011 przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Łomży i dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach prowadzili jednocześnie działalność gospodarczą, z której uzyskiwali dochód. Tym samym naruszyli zakaz z art. 4 pkt 6 ustawy antykorupcyjnej. CBA wystosowało do Marszałka Województwa Podlaskiego wnioski o odwołanie ich z zajmowanych stanowisk.

Agenci CBA przeprowadzili także kontrolę przestrzegania przepisów ustawy antykorupcyjnej przez dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że dyrektor pełnił jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brańsku, czym naruszył zakaz określony w art. 4 pkt 3 ustawy antykorupcyjnej. CBA skierowało do Starosty Powiatu Brańskiego wniosek o odwołanie go z dotychczas zajmowanego stanowiska.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry