Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola CBA


Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 20 do 24 kwietnia br. kontrolę przestrzegania przez Starostę Opatowskiego przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono naruszenie przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej. Ustalono, że Starosta posiadał udziały w dwóch spółkach z siedzibą w Bidzinach. Wysokość tych udziałów przekraczała 10% wartości kapitału zakładowego spółek, co stanowiło naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 4 pkt 5 ustawy.

W związku z wynikami kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie wystąpienie pokontrolne, w którym wniosło o odwołanie Starosty Opatowskiego.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

 

 

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

 

do góry