Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rada Konsultacyjna Szefa CBA

W dniu 10 lutego 2011 r. w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej powołanej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Rada Konsultacyjna pełni funkcję opiniodawczą, doradczą oraz konsultacyjną dla Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest to forum szerszej dyskusji w sprawach związanych z działalnością antykorupcyjną. Szef CBA wyraził nadzieję, że dzięki tej inicjatywie Biuro zintensyfikuje współpracę z uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi i szkoleniowymi oraz wypracuje nowe, skuteczne rozwiązania antykorupcyjne.


Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik wręczył akty powołania obecnym na spotkaniu członkom Rady.

W skład Rady wchodzą:

1. prof. nadzw. INP, dr hab. Irena Rzeplińska – Zastępca Dyrektora ds. naukowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;

2. prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst – Rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie;

3. prof. zw. dr hab. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego;

4. prof. zw. dr hab. Tadeusz Jerzy Tomaszewski – Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego;

5. prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski – Kierownik Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku;

6. Grzegorz Reszka – były Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry