Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dyrektor ZOZ w Mysłowicach skontrolowany przez CBA

Wnioskiem o wypowiedzenie pracy z winy pracownika zakończyła się kontrola dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłowicach, którą przeprowadzili agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego skontrolowali 54-letniego dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłowicach. Okazało się, że Pan dyrektor w tym samym czasie był jednocześnie prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Zebrane w trakcie kontroli dokumenty jednoznacznie wskazały, że Pan dyrektor-prezes złamał ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby, które jednocześnie pełnią funkcje publiczne. W czasie jej pełnienia posiadał w spółkach prywatnych udziały przekraczające 10% kapitału zakładowego, co jest niezgodne z polskim prawem. Ponadto wbrew prawu występował jako pełnomocnik jednej ze spółek w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA skierowało wystąpienie pokontrolne do Prezydenta Miasta Mysłowice z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika. Powodem tego jest nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. CBA skierowało również wystąpienie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, w którym wniosło o odwołanie Prezesa zarządu spółki.Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry