Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania CBA w sprawie ,,Orlików”

Działania realizowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach osłony programu „Moje Boisko - Orlik 2012” prowadzone są nieprzerwanie od maja 2008 roku. CBA analizuje wszystkie kolejne edycje programu i sporządza odpowiednie rekomendacje oraz oceny w tym zakresie.

Czynności i analizy wykonywane przez funkcjonariuszy CBA pozwoliły zidentyfikować ewentualne zagrożenia wynikające z nieprzejrzystych i nieprecyzyjnych założeń programu, niedostatecznego nadzoru nad realizacją inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz braku procedur kontrolnych ze strony właściwych instytucji państwa. Uwagi zostały opisane, a następnie przekazane w lutym 2009 r. Sekretarzowi Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Jackowi Cichockiemu wraz z rekomendacjami zmian w programie „Moje Boisko Orlik 2012”. CBA wskazywało wówczas na konieczność wykluczenia możliwości swobodnej modyfikacji parametrów nawierzchni przez zamawiającego. W oparciu o rekomendacje CBA Ministerstwo Sportu dokonało wówczas zmian w założeniach do kolejnych edycji programu. Modyfikacja zasad pozwoliła na ograniczenie możliwości wywierania wpływu na wynik zamówień publicznych związanych z budową obiektów sportowych. Umożliwiło to znaczną poprawę konkurencyjności na rynku infrastruktury sportowej, co w konsekwencji ograniczyło koszty budowy obiektów.

Materiały zgromadzone w trakcie czynności analitycznych wspierały działania prowadzone przez inne jednostki organizacyjne CBA, przyczyniając się do wszczęcia postępowań przygotowawczych i kontrolnych. Nieprawidłowości związane z budową boisk w ramach programu Orlik 2012 bada, w oparciu o materiały CBA, Prokuratura Apelacyjna w Katowicach.



Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry