Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje

 
Z kadry kierowniczej dyrektorów delegatur, zarządów i biur w okresie, gdy szefem był Mariusz Kamiński do chwili obecnej pełni nadal służbę 17 dyrektorów z czego 4 zostało awansowanych na wyższe stanowiska przez obecnego szefa CBA Pawła Wojtunika.


Dziewięciu dyrektorów zostało odwołanych i przeniesionych do grupy stanowisk tymczasowych przez Pawła Wojtunika (w tym dwóch, którzy nie mieli wyższego wykształcenia), a dwóch innych odeszło na własną prośbę ze względów osobistych. Dziewięć osób ze ścisłego kierownictwa CBA zostało przeniesionych do grupy stanowisk tymczasowych przez Pana Kamińskiego w ostatnich dniach jego urzędowania, co pozwoliło im odejść ze służby na lepszych warunkach. Jasno wynika z tego, że nie jest prawdziwy zarzut jakoby Paweł Wojtunik zmienił 90% kadry kierowniczej.


Odnosząc się do zarzutu, że w miejsce zwalnianych osób trafiają ludzie, którzy zaczynali karierę w Milicji Obywatelskiej informuję, że Pan Kamiński w czasie gdy był Szefem CBA przyjął do służby 15 osób z przeszłością w MO. Wśród tych osób był też funkcjonariusz ze ścisłej kadry kierowniczej, co do którego Instytut Pamięci Narodowej stwierdził, iż wcześniej pełnił służbę w SB. Jest to jednoznaczną przesłanką negatywną.


Podczas urzędowania Pawła Wojtunika do służby w CBA przyjęto 13 funkcjonariuszy Policji, którzy swoją służbę rozpoczynali na przełomie 80-tych i 90-tych lat. Wszyscy to wysokiej klasy specjaliści i autorytety w swoich dziedzinach, którzy pełnili wcześniej funkcje kierownicze w Policji. Osoby te nie ukrywały nigdy swojej przeszłości.


Wszyscy funkcjonariusze CBA podlegają rygorystycznej weryfikacji. Na bieżąco są również weryfikowani w bazach danych Policji i służb specjalnych. Obecnie wobec żadnego z funkcjonariuszy CBA, w szczególności członka kadry kierowniczej, nie istnieje negatywna przesłanka do pełnienia służby w CBA. Insynuacja dotycząca ewentualnych związków z przestępcami jest znana obecnemu kierownictwu CBA, gdyż w tej sprawie prowadzone jest intensywne śledztwo prokuratorskie z inicjatywy Pawła Wojtunika dotyczące nielegalnego stosowania form i metod pracy operacyjnej wobec funkcjonariuszy Policji.


Informuję również, że CBA od października br. funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej. Z uwagi na przerost kadry kierowniczej zmniejszono o dziewięć liczbę stanowisk dyrektorskich, o 15 stanowisk naczelników i o 20 stanowisk kierowników.


Obecnie CBA prowadzi 341 śledztw, 257 spraw operacyjnych, 30 kontroli, 163 analizy przedkontrolne i 36 skomplikowanych spraw analitycznych. Szczegółowe wyniki pracy ujęte będą w raporcie rocznym CBA.


Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

do góry