Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

9 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z innymi agendami rządowymi i organizacjami pozarządowymi organizuje szereg przedsięwzięć, które mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem korupcji, a także wskazanie sposobów jej zapobiegania i zwalczania.


Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9 - 11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku. Od tego czasu Konwencja stanowi bazę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także przyczynia się do uwydatnienia roli zapobiegania i walki z tą patologią oraz podnoszenia poziomu świadomości obywateli.


Planowane obchody rozpoczną się 9 grudnia 2010 roku godzinie 8.00 w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie odbędzie się pokazowa lekcja antykorupcyjna dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej, zorganizowana we współpracy z Instytutem Kościuszki z Krakowa.


Główna część uroczystości - I Konferencja antykorupcyjna, rozpocznie się o godzinie 10.00 w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będzie to wspólna debata integrująca antykorupcyjne działania różnych służb i instytucji sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego, które dostrzegają niszczycielską siłę korupcji i są  zainteresowane szeroką profilaktyką i walką z korupcją. Wspólne obchody dają nadzieję na projektowanie i promowanie wspólnych, najlepszych rozwiązań, a także dostarczą okazji do omówienia licznych nurtujących tematów oraz wymiany doświadczeń.


W konferencji udział wezmą przedstawiciele ministerstw i organów centralnych, służb i wymiaru sprawiedliwości, reprezentanci świata nauki oraz organizacji pozarządowych, dla których wspólnym mianownikiem jest dobro kraju i przeciwdziałanie zagrożeniu jakie stanowi korupcja.


Wydarzenie będzie miało również wymiar międzynarodowy – do Warszawy z tej okazji przyjadą przedstawiciele instytucji antykorupcyjnych z wielu państw m.in. z Litwy, Łotwy oraz Rumunii.


W Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji Centralne Biuro Antykorupcyjne zaprezentuje również swoją nową publikację książkową, pt. „Instytucje antykorupcyjne w wybranych państwach świata”, charakteryzującą różnorodne instytucjonalne rozwiązania w zakresie walki z korupcją, w kilkudziesięciu krajach na sześciu kontynentach.


Konferencja jest próbą wypracowania i wdrożenia stałej dobrej praktyki, która będzie kontynuowana w latach kolejnych.

do góry