Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CBA szkoli urzędników

 Centralne Biuro Antykorupcyjne w ostatnim czasie wydało ,,Podręcznik Antykorupcyjny dla Urzędników”, który bezpłatnie został rozprowadzony w urzędach państwowych i samorządowych w całym kraju.

Jego wydanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony urzędników i jednocześnie z prośbami o przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie. W ciągu ostatniego miesiąca agenci CBA przeszkolili ponad 600 urzędników w 12 urzędach:

 • w Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;
 • w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • w Ministerstwie Finansów dla Służby Celnej;
 • w Ministerstwie Infrastruktury;
 • w Komisji Nadzoru Finansowego spółdzielczych;
 • w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
 • w Ministerstwie Skarbu Państwa;
 • w Ministerstwie Zdrowia;
 • w Ministerstwie Środowiska.
   

W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia m.in. w Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry