Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie przesłane do prokuratury

 

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Pcim. Badano wybrane procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Pcim w okresie 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2009 r.


W wyniku postępowania CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez członków Stałej Komisji Przetargowej oraz wójta Gminy Pcim.
W tej sprawie CBA skierowało także do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pana Ryszarda Stachurskiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie informacje o nieprawidłowościach dotyczących inwestycji budowy boiska piłkarskiego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. CBA skierowało również wystąpienie pokontrolne do wójta Gminy Pcim.


Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

 

do góry