Nawigacja

na świecie

Global Integrity jest niezależną organizacją non-profit śledzącą działalność rządów w zakresie aktywnośći antykorupcyjnej. Global Integrity działa poprzez lokalne zespoły badawcze i dziennikarskie monitorujące wiarygodność i bezstronność władz. W tym celu GI opracowuje bezstronne i zrozumiałe informacje, raporty i analizy dotyczące rządów na całym świecie. Informacje dostarczane przez GI wykorzystywane są równocześnie jako wskazówka dla zaangażowanych obywateli, lista projektów dla ustawodawców (checklist), a także przewodnik dla inwestorów.

Historia

GI rozpoczęło działalność w 1999 roku z inicjatywy Charles'a Lewisa i Nathaniela Hellera jako projekt Centrum Integracji Publicznej (Center for Public Integrity) z siedzibą w Waszyngtonie. Początkowo GI zajmowało się śledztwami dziennikarskimi, szukaniem nowych sposobów wykrywania przypadków korupcji na świecie i walki poszczególnych rządów w tym zakresie. W 2001 roku opublikowano pilotażowy raport obejmujący trzy kraje. W 2002 roku Open Society Institute przeznaczył na działalność CPI milion dolarów, a jego opracowania uwzględniają coraz więcej podmiotów. GI odłączyło się od CPI w roku 2005 i jako samodzielna, pozarządowa organizacja non-profit, w tym samym czasie wydał raport obejmujący 55 krajów. W 2007 r. GI rozpoczął pilotażowy i eksperymentalny program uwzględniający mechanizmy administrowania miedzynarodowego. W 2008 r. roku powstał blog "Global Integrity Commons" (Wspólnoty Globalnej Integracji).

Zakres i sposób działania

Obecnie dla GI pracuje ponad 500 ekspertów z 76 krajów a raporty GI, obejmujące coraz więcej krajów, są szeroko oczekiwane przez rządy, inwestorów i inne zainteresowane podmioty, jako dogłębne, krytyczne i wiarygodne źródło informacji o administrowaniu w życiu publicznym i kierunkach walki z korupcją. GI przeprowdził analizy i opublikował 202 raporty dotyczące 76 krajów.

GI nie stosuje systemu punktowego w stosunku do krajów bądących przedmiotem opracowań. Taki ranking jest przygotowywany na poziomie lokalnym. Rolą GI jest stworzenie zarysu standardów rządzenia, źródeł finansowania działalności komórek regionalnych GI, publikowania rapartów i analiz. Raporty Gi są tworzone lokalnie, stąd charakteryzuje je wiarygodność i szczegółowość (300 osób pracowalo nad raportem 2007, z tego 97 % to lokalni eksperci i reporterzy).

Sposób prowadzenia badań, organizacja, zakres, struktury i żródla finansowania są jawne.

Badania GI oparte są na ponad 300 wskaźnikach dotyczących bezstronności rządzenia, jawności i mechanizmów antykorupcyjnych. Rozmiar i szczegołowość badań pozwala lokanym władzom na określenie obszarów interwencji i powzięcie adekwatnych kroków w celu usprawnienia działania rządów.

Rzetelność badań prowadzonych w ramach GI, jest wysoko oceniana nawet przez instytucje ocenione w nich negatywnie. Badania GI oparte są w wiekszości na pracach eksperckich, w tym szczegółowych, starannie dobranych pytaniach i wymagają od osób je prowadzących szczegołowego uzasadnienia wyników.

Działalność GI opiera się na założeniach, że korupcja i administrowanie to zagadnienie kompleksowe i wielowarstwowe, stąd zebranie obszernych materialów jest potężnym narzędziem do tworzenia analiz statystycznych czy podsumowań. GI podkreśla, że posługiwanie się wynikami badań powinno być zawsze odczytywane w kontekscie doświadczeń (uwarunkowań) politycznych, ekonomicznych i społecznych danego kraju. W tym celu niezastąpione są badania i raporty przeprowadzone przez dziennikarzy i socjologów, ukazujące spektrum zagadnień, mając jednocześnie pewność, co do obszaru badań i ich jakości. GI kładzie również nacisk na obiektywizm, stad wyniki są zawsze weryfikowane przez zespoły, a raporty nie są oparte tylko na opinii jednego eksperta. W przypadku rozbieżności, publikowane są wszystkie opinie czlonków zespołu ekspertów, pozwalając na zapoznanie się ze złożonością problemu.


Global Integrity

do góry