Nawigacja

na świecie

European Partners Against Corruption

European Partners Against Corruption, EPAC (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji) jest platformą skupiającą instytucje nadzoru policyjnego i antykorupcyjne z państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to struktura nieformalna, która wyewoluowała z corocznych spotkań przedstawicieli tychże ciał.

Jej głównym celem jest ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy odpowiednimi instytucjami w celu wymiany doświadczeń i umożliwiania szkoleń, wypracowania wspólnych standardów i procedur oraz ściślejszej kooperacji międzynarodowej ze względu na międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter zjawiska korupcji.

W ramach EPAC funkcjonują dwie gałęzie: jedna zrzesza krajowe policyjne instytucje kontrolne (Police Oversight Bodies), druga instytucje antykorupcyjne (Anti-Corruption Authorities). Na ich czele stoją wiceprzewodniczący, którzy podlegają przewodniczącemu sprawującemu funkcje koordynacyjne i reprezentacyjne.

Za utrzymywanie kontaktów z EPAC odpowiedzialne jest Biuro Spraw Wewnętrznych (Büro für Interne Angelegenheiten) z Austrii.

 

do góry