Nawigacja

na świecie

NOWA ZELANDIA - State Services Commission

Początki Komisji Administracji Państwowej (z ang. State Services Commission, z maor. Te Komihana O Ngā Tari Kāwanatanga) sięgają utworzenia administracji publicznej w latach 40. XIX wieku. Ewoluowała ona poprzez ustawę o administracji publicznej z 1912 r. aż do ustawy o sektorze państwowym z 1988 r., która ustanowiła Komisję. Funkcjonowaniu jej przyświeca potrzeba posiadania stabilnej i kompetentnej administracji publicznej funkcjonującej pod nadzorem niezależnego Komisarza oraz niepodlegającej zmianom na nowozelandzkiej scenie politycznej.

Głównym zadaniem Komisji jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy administracji. Wspomniana ustawa konkretnie wyznacza kompetencje Komisarza jako urzędu kierującego pracami Komisji i na co dzień je wykonującej:

 • z upoważnienia królowej wyznacza i zatrudnia szefów działów administracji publicznej,
 • z upoważnienia odpowiedniego ministra nadzoruje ich pracę,
 • bada, a następnie składa z nich sprawozdania z kwestii dotyczących pracy odpowiednich departamentów.

Kompetencje te odnoszą się do działów administracji publicznej oraz ich szefów i dotyczą wywiązywania się z ustawowych obowiązków. Będąc odpowiedzialną za ich zatrudnienie i pracę, stanowi niejako bufor oddzielający całość administracji od politycznych wpływów i tym samym zapewniając jej neutralność. Komisarz posiada także następujące kompetencje odnoszące się do całego sektora publicznego:

 • promocja i rozwój standardów pracy dla personelu administracyjnego oraz równych szans przy zatrudnieniu w administracji publicznej,
 • promocja i rozwój kompetencji wyższej kadry zarządzającej w administracji publicznej,
 • doradztwo w kwestiach zarządzania, struktury i organizacji w administracji publicznej i agencjach koronnych,
 • ustanawianie minimalnych standardów uczciwości postępowania w administracji publicznej, niektórych agencjach koronnych i niektórych innych instytucjach,
 • doradztwo rządowi w kwestii struktury sektora państwowego włącznie z rozdziałem funkcji pomiędzy agencje,
 • negocjowanie układów zbiorowych z pracownikami działów administracji publicznej, który to obowiązek został jednak przekazany szefom działów.

Komisarz ma do dyspozycji jednego zastępcę, obaj funkcjonariusze wyznaczani są na swoje stanowiska przez Gubernatora Generalnego na wniosek premiera. Na strukturę organizacyjną Komisji składa się Gabinet Komisarza oraz 5 wydziałów, z których każdy odpowiada za realizację Celów Rozwojowych stanowiących ramy dla aktywności Komisji zmierzających do poprawy pracy administracji publicznej w Nowej Zelandii. Te wydziały to:

 • Zarządzania Wydajnością – sprawuje ogólny nadzór nad procesem wyznaczania szefów działów administracji publicznej oraz nad ich działalnością,
 • Doskonalenia Systemu – usprawnia obowiązujące praktyki i systemy pracy,
 • IT i Komunikacji – odpowiada za informatyzację administracji i program e-administracji,
 • Potencjału Ludzkiego – zajmuje się rozwiązaniami w zakresie rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji,
 • Całościowej Obsługi – odpowiada za wypracowanie odpowiednich procedur postępowania i całościowych rozwiązań potrzebnych dla sprawowania przez administrację swoich funkcji.

Siedziba Urzędu znajduje się w Wellington.

 

Źródło: http://www.sfo.govt.nz

do góry