Nawigacja

Kodeksy etyczne

Kodeks etyki funkcjonariusza służby celnej

Funkcjonariusze Służby Celnej działając zgodnie z zasadami Konstytucji RP i z troską o dobro wspólne wszystkich obywateli, zachowują się zawsze w sposób praworządny, uczciwy i godny.

Kodeks zawiera:

  • Normy wyznaczające właściwą postawę funkcjonariuszy Służby Celnej,
  • Normy stojące na straży rzetelności i uczciwości funkcjonariuszy Służby Celnej,
  • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu funkcjonariuszy Służby Celnej,
  • Normy regulujące stosunki funkcjonariuszy w Służbie Celnej

 

do góry