Nawigacja

Instytucje zaangażowane

European Partners Against Corruption (EPAC)

Opublikowano 29.09.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

European Partners Against Corruption, EPAC (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji) jest platformą skupiającą instytucje nadzoru policyjnego i antykorupcyjne z państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to struktura nieformalna, która wyewoluowała z corocznych spotkań przedstawicieli tychże ciał.

Jej głównym celem jest ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy odpowiednimi instytucjami w celu wymiany doświadczeń i umożliwiania szkoleń, wypracowania wspólnych standardów i procedur oraz ściślejszej kooperacji międzynarodowej ze względu na międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter zjawiska korupcji.

W ramach EPAC funkcjonują dwie gałęzie: jedna zrzesza krajowe policyjne instytucje kontrolne (Police Oversight Dobies), druga instytucje antykorupcyjne (Anti-Corruption Authorities). Na ich czele stoją wiceprzewodniczący, którzy podlegają przewodniczącemu sprawującemu funkcje koordynacyjne i reprezentacyjne.

Za utrzymywanie kontaktów z EPAC odpowiedzialne jest Biuro Spraw Wewnętrznych (Büro für Interne Angelegenheiten) z Austrii.European Partners Against Corruption

do góry