Nawigacja

Instytucje zaangażowane

UNICORN - United Against Corruption

UNICORN - United Against Corruption (Zjednoczeni Przeciw Korupcji)


Organizacja, która wnosi unikalny wkład do walki z łapówkarstwem i korupcją poprzez mobilizowanie działań związków zawodowych.

Łapówkarstwo i korupcja wypaczają polityczne i ekonomiczne procesy decyzyjne, prowadząc do niewłaściwego lokowania zasobów. Podkopują demokrację, wstrzymują rozwój, niszczą środowisko, prowadzą do erozji sił sprawujących władzę. Korupcja zmniejsza jakość usług publicznych i przeczy obywatelskim, politycznym, ekonomicznym i społecznym prawom obywateli. W miejscu pracy, łapówkarstwo i korupcja zagrażają prawom pracowniczym i stwarzają atmosferę strachu.

Skuteczna walka z łapówkarstwem i korupcją wymaga mobilizacji sił zarówno w obszarze środowisk pracy, jak i zaangażowania całego społeczeństwa w ten proces.

Związki zawodowe, jako organy reprezentujące miliony pracowników sektora prywatnego, publicznego, jak i członków społeczeństwa obywatelskiego, mają do odegrania kluczową rolę.

UNICORN w walce z korupcją współpracuje ze związkami zawodowymi na całym świecie. Kładzie nacisk na wzrost świadomości pracowniczej i społecznej; wskazuje na dostępność i możliwość stosowania antykorupcyjnych instrumentów; prowadzi kampanie w sprawie ochrony whistleblower’ów* oraz wspiera antykorupcyjne inicjatywy związków zawodowych.

Poprzez prowadzone działania UNICORN umacnia relacje związków zawodowych ze społecznością antykorupcyjną.

Związki zawodowe, długo zanim zaangażowały się w kampanie antykorupcyjne, działania opierały na trosce o ochronę pracowników oraz utrzymaniu znaczenia i integralności służb publicznych.

UNICORN jest siecią antykorupcyjnych związków zawodowych sponsorowaną przez Komitet Doradczy Związku Zawodowego przy OECD (TUAC - Trade Union Advisory Committee), Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych (International Confederation of Free Trade Unions - ICFTU) i Międzynarodowe Służby Publiczne (Public Services International - PSI) – część rodziny Globalnych Związków.

Misją organizacji jest mobilizowanie pracowników do przekazywania informacji i koordynacji działań w celu zwalczania międzynarodowej korupcji. UNICORN skupia się na dużej korupcji, w szczególności na wykorzystywaniu gospodarki przez demokratyczne instytucje dla zysków prywatnych.

Rolą UNICORN’u jest wspieranie oraz wzmacnianie działań wymierzonych w korupcję   poprzez podejmowanie badań poznawczych i zapewnienie platformy dla wymiany informacji. Celem organizacji jest oddzielenie faktów od fikcji i tym samym przyczynienie się dla kampanii walczącej z korupcją.

W ramach organizacji funkcjonuje Komitet Kierowniczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech organizacji: Komitetu Doradczego Związku Zawodowego przy OECD (Trade Union Advisory Committee to the OECD - TUAC), Międzynarodowych Służb Publicznych (Public Services International - PSI) oraz Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation - ITUC).

 


* Whistleblowing to ujawnienia dokonane przez członka organizacji (byłego lub obecnego) dotyczące nielegalnych, niemoralnych lub bezprawnych praktyk dokonywanych za wiedzą pracodawcy. Polega na informowaniu osób lub organizacji, które dysponują władzą umożliwiającą wpłynięcie na postępowanie krytykowanych osób lub organizacji (Whistleblowing in organizations, Marcia P. Miceli, Janet P. Near, Terry Morehead Dworkin, CRC Press, 2008)


 

 

UNICORN

 

 

 

 

do góry