Nawigacja

Instytucje zaangażowane

USA - Judicial Watch

 

Opublikowano 15.01.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Judicial Watch – jest konserwatywną, neutralną fundacją o charakterze edukacyjnym, promującą przejrzystość, odpowiedzialność oraz uczciwość w rządzie, wśród polityków oraz w sądownictwie. Motto organizacji brzmi: „ponieważ nikt nie znajduje się ponad prawem”.

W swojej działalności wyróżnia się polityką otwartych akt (open records). Za pomocą istniejących przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz innych narzędzi, prowadzi dochodzenia oraz ujawnia niewłaściwe postępowanie urzędników rządowych. Dąży do rozliczania polityków i urzędników publicznych, zaangażowanych w działalność korupcyjną na drodze sądowej.

W ramach projektu „otwartych akt”, organizacja zapewnia szkolenia oraz pomoc prawną w kwestii efektywnego korzystania z Ustawy o swobodzie dostępu do informacji publicznej oraz innych regulacji prawnych w tej materii, aby zdobywać określone cele w obszarze szczerości rządu oraz jawności podejmowanych przez jego członków działań.

Celem organizacji jest zapewnienie wysokiego poziomu etycznego sądownictwa, podnoszenie standardów etyki i moralności w życiu publicznym. By politycy oraz sędziowie byli odpowiedzialni za swoje czyny. By nie nadużywali zaufania, jakim zostali obdarzeni przez społeczeństwo.

Prowadzone przez organizację dochodzenia, działalność prawna oraz sądowa, tworzy podstawy dla szeroko prowadzonej działalności edukacyjnej. Program edukacji publicznej organizacja realizuje poprzez przemówienia, publikacje, konferencje edukacyjne, wystąpienia radiowe oraz telewizyjne.

Poprzez ujawnianie informacji, konferencje prasowe, publiczne wystąpienia oraz inną działalność medialną, Judicial Watch edukuje społeczeństwo w zakresie swoich działań mających na celu pociąganie do odpowiedzialności polityków oraz sędziów za ich nieetyczne oraz niezgodne z prawem zachowania.

Rzecznicy Judicial Watch odbyli setki wystąpień w każdej większej stacji informacyjnej, a  także brali udział w setkach wywiadów w ogólnokrajowych stacjach radiowych. Dochodzenia oraz działania prawne podejmowane przez organizację odbijały się echem w każdej większej publikacji.

Swoją misję edukacyjną organizacja realizuje również za pośrednictwem strony internetowej, na której dostępnych jest wiele akt, dokumentów prawnych i innych materiałów.

Organizacja jak dotąd wytoczyła ponad 150 powództw przeciwko federalnym, stanowym oraz lokalnym agencjom i urzędnikom.

Judicial Watch została określona przez gazetę Hill mianem jednej z najbardziej skutecznych organizacji strażniczych.

„Na przestrzeni lat, Judicial Watch wskazała drogę do ujawniania korupcji w rządzie. Myślę, że to uczciwe, jeśli powiem, że Judicial Watch jest niezwykle skuteczna w edukowaniu społeczeństwa i wyciąganiu skandali na światło dzienne”, powiedział były kongresmen stanu Georgia, Bob Barr.

 

Judicial Watch

 

do góry