Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Instytut Sobieskiego

Instytut Sobieskiego jest multidyscyplinarnym ośrodkiem analitycznym, typu think-tank, zajmującym się zagadnieniami bieżącej polityki państwa oraz kwestiami istotnymi dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jako niezależna, pozarządowa organizacja tworzy idee dla życia publicznego w Polsce, opierając się przy tym na własnych badaniach i analizach.

Instytut działa w formie prawnej fundacji, zarejestrowanej w 2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pracami Instytutu kieruje dwuosobowy zarząd, w skład którego wchodzą Prezes Zarządu dr Sergiusz Trzeciak oraz dr Ryszard Sowiński.

Misją Instytutu jest tworzenie idei dla Polski. Wyznawane przez niego wartości to: silne i ograniczone państwo, wolność i odpowiedzialność jednostki, swobody gospodarcze, ład społeczny oparty na prawie naturalnym. Formułuje on strategie dotyczące polityki i gospodarki, inicjuje debatę publiczną, a także stanowi forum spotkań naukowców, praktyków, polityków, dziennikarzy, obywateli chcących w świadomy sposób uczestniczyć w życiu publicznym.

Instytut rozwija swoją działalność w następujących obszarach:

 • edukacja;
 • finanse publiczne i polityka monetarna;
 • polityka energetyczna;
 • polityka obronna i bezpieczeństwo;
 • prawo;
 • stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna;
 • system polityczny i komunikacja polityczna;
 • technologie i społeczeństwo informacyjne;
 • telekomunikacja.

W skład zespołu Instytutu Sobieskiego wchodzą: eksperci o dużym dorobku naukowym i zawodowym oraz analitycy, związani ze środowiskiem naukowym, biznesu, mediów, administracji i często bezpośrednio zaangażowani w tworzenie polityki państwa poprzez aktywne uczestnictwo w administracji rządowej, oraz doradztwo w kluczowych dziedzinach. Zasadą działania Instytutu jest jego niezależność od partii politycznych, którą gwarantować ma zasada wyłączenia eksperta IS w przypadku objęcia stanowiska w administracji rządowej.

Podstawowe formy aktywności to:

 • opracowywanie i upublicznianie raportów i ekspertyz;
 • współpraca z zagranicznymi think-tankami i wspólna realizacja projektów;
 • organizacja konferencji, seminariów i szkoleń tematycznych;
 • prezentowanie stanowisk i komentarzy w mediach (również zagranicznych);
 • przygotowanie ekspertyz dla instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych;
 • program doradztwa publicznego i biznesowego;
 • prowadzenie wykładów tematycznych, debat i paneli dyskusyjnych;
 • przygotowywanie i wydawanie publikacji prasowych oraz książkowych;
 • stałe wzbogacanie treści serwisu internetowego.

Instytut jest wydawcą pisma „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, kierowanego do osób zaangażowanych politycznie na wszystkich szczeblach władzy, posłów i doradców parlamentarnych oraz do dziennikarzy zajmujących się polityką, w tym polityką międzynarodową.

Instytut jest otwarty na współpracę z młodzieżą akademicką i absolwentami wyższych uczelni, oferując programy staży i praktyk. Program uniwersytecki to także propagowanie idei i edukacja młodzieży, realizowane m.in. poprzez cykl wykładów ekspertów i analityków związanych z Instytutem.

 

 

 

Instytut Sobieskiego

do góry