Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Czy wiesz, że

Godber zniknął

„Godber zniknął!” Taki ton miały nagłówki gazet w Hongkongu, gdy 8 czerwca 1973 roku podejrzany o korupcję szef tamtejszej policji Peter Fitzroy Godber wymknął się potajemnie i poprzez Singapur zbiegł do Wielkiej Brytanii. Była to kropla, która przepełniła czarę goryczy społecznego gniewu.

Jedną z konsekwencji błyskawicznego rozwoju Hongkongu w poprzednich latach, jego bezprecedensowej industrializacji i bogacenia się społeczeństwa był równie gwałtowny wzrost korupcji, zwłaszcza w sektorze publicznym. Bezradność rządu wobec tego zjawiska tylko jeszcze potęgowała i tak już znaczne niezadowolenie społeczne. Gniew opinii publicznej na początku lat 70-tych sięgnął poziomu, który zagrażał stabilności porządku publicznego i wybuchem zamieszek społecznych.


W takich to okolicznościach pojawiły się podejrzenia, że szef Policji Hongkongu, Peter Godber, znaczną część swojego majątku - szacowanego na 4,3 mln hongkońskich dolarów - uzyskał dzięki przyjmowaniu łapówek. Gdy policja stopniowo gromadziła coraz więcej dowodów świadczących o jego przestępczym procederze, a Prokurator Generalny Hongkongu wezwał go do złożenia w ciagu tygodnia wyczerpujących wyjaśnień na temat źródeł pochodzenia majątku. Godber wykorzystał czas oraz specjalną przepustkę na lotnisko wydawaną funkcjonariuszom policji, by zbiec z kraju.

Zuchwałość tego czynu i bezradność władz z policją na czele wywołała falę społecznych protestów. Przez Hongkong przetoczyły się liczne demonstracje ludzi domagających się podjęcia zdecydowanych kroków, by ukarać winnego i ukrócić korupcyjny proceder w ogóle.

Aby odzyskać społeczne zaufanie, rząd powołał specjalną komisję do zbadania okoliczności ucieczki. Jednym z wniosków płynących z raportu będącego rezultatem jej pracy była rekomendacja, utworzenia niezależnej instytucji do walki z korupcją, odrębnej od policji. Był to impuls, który zadecydował o powołaniu w lutym 1974 roku Niezależnej Komisji Przeciw Korupcji (Independent Commission Against Corruption). Niezwłocznie przystąpiła ona do działania, a za sprawę honoru postawiła sobie doprowadzenie Godbera przed oblicze sprawiedliwości.

Jej wysiłki zakończyły się sukcesem. W styczniu 1975 roku były szef policji został ekstradowany do Hongkongu, by tam stanąć przed sądem. Po błyskawicznym procesie został skazany na 4 lata więzienia. Komisja zaś poprzez swoją determinację i dalsze sukcesy w zwalczaniu korupcji wywalczyła sobie markę jednej z najskuteczniejszych antykorupcyjnych instytucji na świecie, z której wzorów czerpało i czerpie wiele państw.

 
Źródło: www.icac.org.hk

do góry