Nawigacja

Unia Europejska

Finlandia w ocenie GRECO

Finlandia posiada efektywny system zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów, jednakże wciąż można sporo poprawić.

To główne ustalenia raportu ewaluacyjnego opublikowanego 27 marca tego roku przez Grupę Państw Przeciw Korupcji (GRECO) w ramach czwartej rundy ewaluacyjnej.

W raporcie zauważa się, że Finlandia jest powszechnie uważana za jeden z najmniej skorumpowanych krajów w Europie, a percepcja korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów jest relatywnie niska. Finlandia posiada także pozytywne doświadczenia w zakresie implementacji rekomendowanych przez GRECO środków antykorupcyjnych.

Niemniej GRECO podkreśliła, że nie należy niedoceniać ryzyka korupcji wynikającego z konfliktu interesów. Grupa zarekomendowała opracowanie kodeksu postępowania dla parlamentarzystów, jak również dokładne wyjaśnienie tego, co jest rozumiane pod pojęciem "konfliktu interesów", a także zaostrzenie zasad dotyczących prezentów oraz ujawniania powiązań zewnętrznych.

GRECO zaleca także, by niedawno przyjęte zasady etyczne dotyczące sędziów były rozpowszechniane. Zdaniem Grupy niezbędny jest także kompleksowy zestaw standardów etycznych dla prokuratorów.

Pełny raport GRECO dotyczący zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów znajduje się na stronie internetowej Rady Europy pod adresem www.coe.int.

Źródło:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News%2820130327%29Eval4Finland_en.asp

 

 

 

 

do góry