Nawigacja

Samorząd

Przepisy antykorup. dot. pracowników samorządowych

Dokument został przygotowany przez Aleksandrę Radwańską i Daga Nilssona na przełomie 2002 i 2003 roku. Autorzy przedstawiają w nim pozycję pracowników samorządowych na tle obowiązujących rozwiązań antykorupcyjnych.

Na samym wstępie zaznaczają, że decentralizacja władzy i zarządzania, które niosła ze sobą reforma administracyjna skutkuje także decentralizacją korupcji. Dlatego też niezbędne są regulacje wyznaczające ramy prawne działalności samorządowej. Stanowią je ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz o pracownikach samorządowych, omówione w opracowaniu. Proponowane są także ewentualne zmiany w przepisach tyczących się nieuczciwości w ich działaniu. Propozycje oparte są na rozwiązaniach prawnych funkcjonujących w trzech krajach Europy Zachodniej, tj. Szwajcarii, Francji i Szwecji. W tym celu przybliżono system prawny oraz przepisy antykorupcyjne, dotyczące samorządu i samorządowców tychże państw.

 

Pobierz

Pliki do pobrania

do góry