Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Współpraca polskich i ukraińskich kontrolerów

Na przestrzeni ostatnich lat NIK i NOK Ukrainy wspólnie uczestniczyły w wielu międzynarodowych kontrolach. O kolejnych projektach rozmawiali w Warszawie szefowie obu instytucji – Jacek Jezierski oraz Roman Maguta. Prace związane z nowymi audytami rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Z oficjalną wizytą w NIK przebywał Roman Maguta, prezes Izby Obrachunkowej  Ukrainy. Szefowie instytucji rozmawiali o wspólnych kontrolach obu urzędów.


Podczas spotkania ustalono, że Polacy wezmą udział w kilku przedsięwzięciach razem z Ukraińcami. Pierwsza kontrola będzie dotyczyła rezerwatów przyrody. W przypadku drugiej, o charakterze sprawdzającym, kontrolerzy zweryfikują, jak wdrożone zostały zalecenia z poprzedniego audytu Ochrona zlewni rzeki Bug.

Obie strony podkreśliły wagę wzajemnej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń. Ustalono, że będzie ona koncentrowała się na kwestiach związanych wdrażaniem ISSAI, kontrolą wykonania zadań oraz zapewnieniem jakości audytów. W wyznaczonych terminach organizowane będą szkolenia, seminaria oraz panele ekspertów.

Warto dodać, że zarówno NIK jak i Izba Obrachunkowa Ukrainy wielokrotnie brały wspólnie udział w międzynarodowych przedsięwzięciach kontrolnych. Tylko w 2012 roku obie instytucje zaangażowane były w klika audytów, m.in. przygotowań do organizacji EURO 2012, wykorzystania środków na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi, parków narodowych oraz biopaliw.

 

 Źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie NIK

 

 

do góry