Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Korupcja po europejsku cz.1

- Problem korupcji nie omija żadnego państwa. Także w Europie nie poradziliśmy sobie do końca z tym zjawiskiem. We współczesnych demokracjach korupcja występuje dalej, tyle że często w nowych, współczesnych formach – mówi René Wenk z Austriackiej Izby Obrachunkowej.

Z problemem korupcji zmagają się wszystkie kraje, w tym te z tzw. Starej Europy. - W ostatnich latach mieliśmy wiele przypadków przestępstw korupcyjnych z udziałem byłych polityków - mówi René Wenk z Austriackiej Izby Obrachunkowej. I podaje przykłady postępowań, jakie toczyły się przeciwko byłemu ministrowi finansów czy ministrowi spraw wewnętrznych. - W przypadku tego pierwszego chodziło o nieprawidłowości przy prywatyzacji państwowych apartamentów - tłumaczy Wenk.

Austriacy nie chcą tolerować przypadków korupcji. - To zjawisko szkodzi państwu, jego gospodarce i obywatelom - mówi przedstawiciel Austriackiej Izby Obrachunkowej. Dlatego kraj od lat prowadzi antykorupcyjną politykę opartą na czterech filarach: pracy organów ścigania, działaniach prewencyjnych, edukacji i współpracy między krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

W Austrii podjęto też szereg działań mających zwalczyć korupcję w całym sektorze publicznym. Stąd być może wrażenie, że w ostatnich latach problem przekupnych urzędników nasilił się. - Korupcja w Austrii istnieje od zawsze - mówi Wenk. - A kiedy zaczęliśmy z nią mocno walczyć, po prostu więcej przypadków łamania prawa wyszło na jaw. I być może wzrosła u obywateli świadomość, że w naszym kraju ten problem także występuje.

Wenk nie ma wątpliwości, że ważnym sprzymierzeńcem kontrolerów w walce z korupcją są media. - Jeżeli dziennikarze informują społeczeństwo, że w np. w jakimś ministerstwie system przeciwdziałania korupcji jest słaby, to zazwyczaj instytucja ta odczuwa dużo większą presję, aby wdrożyć odpowiednie zmiany - tłumaczy austriacki kontroler. I dodaje, że bez ścisłej współpracy z mediami prewencyjna działalność najwyższych organów kontroli nie byłaby tak skuteczna.

Zobacz artykuł na stronie NIK

Źródło:

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/korupcja-po-europejsku.html

 

 

 

 

 

do góry