Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Oświadczenia majątkowe niezbędne w walce z korupcją

Pod koniec marca 2012 roku inicjatywa StAR wydała dokument pt. „Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure”, który ma dowodzić, iż wprowadzenie systemu deklaracji majątkowych jest niezbędne dla skutecznej walki organów państwa z korupcją.

Studium analizuje w jaki sposób uregulowano kwestię oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych w 88 rozpatrywanych państwach. Pod uwagę brane są takie kwestie, jak: które kategorie urzędników lub polityków są zobligowane do ich składania, czy uwzględniono również współmałżonków, kto następnie poddaje oświadczenia kontroli lub co podlega obowiązkowi ujawnienia. Ponadto bardziej szczegółowej analizie poddane są systemy obowiązujące w 11 krajach i terytoriach: Argentynie, Chorwacji, Gwatemali, Indonezji, Jordanii, Kirgistanie, Mongolii, Rwandzie, Słowenii, Stanach Zjednoczonych oraz Hongkongu.


Zdaniem autorów obowiązek ujawniania majątku jest absolutnie niezbędny dla skutecznej walki z korupcją, gdyż stanowi zaporę przeciwko wykorzystywaniu piastowanej funkcji publicznej dla prywatnych korzyści oraz ochronę przed stratami spowodowanymi konfliktem interesów. Niezbędnym warunkiem dla jego funkcjonowania jest skuteczny system egzekucji obowiązującego prawa wraz z wyciąganiem konsekwencji wobec tych, którzy je naruszą. Badanie podejmuje również temat projektowania i wdrażania obowiązku oświadczeniowego, nie pomijając uwagi, iż musi on być dostosowany do uwarunkowań panujących w danym państwie.

Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) jest wspólnym przedsięwzięciem Banku Światowego oraz Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC). Uruchomione w 2007 roku, jego podstawowym celem jest służenie pomocą w tropieniu skradzionych funduszy państwowych, które zostały wyprowadzone i ukryte poza ich granicami. StAR działa m.in. na rzecz takich zmian w prawie poszczególnych krajów i terytoriów, które czynią z nich azyl dla zrabowanych środków. W spektrum zainteresowania instytucji jest również przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna pod poniższym linkiem

Źródła:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23154903~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html

http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/PublicPrivateInterests/FactSheet/Public-Office-Private-Interests-Fact-Sheet.pdf

 

 

Pliki do pobrania

do góry