Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Standardy antykorupcyjne. NIK najlepiej oceniona

W raporcie „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu” sporządzonym przez Instytut Spraw Publicznych i Transparency International najwyższe oceny spośród instytucji państwowych uzyskała Najwyższa Izba Kontroli.

Badano władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądownictwo, administrację publiczną, organy ścigania, Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralne Biuro Antykorupcyjne, partie polityczne, organizacje pozarządowe i media.


NIK otrzymała 88 punktów na 100 możliwych. Doceniono jej niezależność i przejrzystość działania. Celem raportu było zebranie informacji o sposobach przeciwdziałania korupcji i ocena ich zdolności do poprawy jakości życia publicznego oraz wdrażania idei dobrego rządzenia. Podobny monitoring  realizowano w 25 krajach europejskich przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Treść raportu na stronie Instytut Spraw Publicznych:
www.isp.org.pl/uploads/pdf/1661872655.pdf

 

Źródło: www.nik.gov.pl

 

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

 

 

 

do góry