Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji (PROJEKT)

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2012-2016 (PROJEKT)

W 2009 roku zakończona została realizacja II etapu „Programu Zwalczania Korupcji – Strategia Antykorupcyjna”. W dniu 23 kwietnia 2010 roku Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu zwalczania korupcji Strategia Antykorupcyjna - II etap wdrażania 2005-2009”. Jedną z rekomendacji zawartych w ww. dokumencie było ustanowienie organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu kolejnego programu rządowego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z innymi urzędami centralnymi, przygotowało dokument Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2012 – 2016 (dalej: Rządowy Program). Stanowi on kontynuację dotychczasowych – prowadzonych od 2002 roku, działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji. (...)

 

 

Źródło: msw.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry