Nawigacja

Raporty sytuacyjne

CBA w raporcie Departamentu Stanu USA

Raport Departamentu Stanu nt. przestrzegania praw człowieka w 2010 roku przedstawiony Kongresowi Stanów Zjednoczonych na mocy ustawy o pomocy zagranicznej (Foreign Assistance Act of 1961) obejmuje 190 krajów. Opinii publicznej zaprezentowano go 8 kwietnia tego roku.

W raporcie zawarto uwagę, iż wśród głównych problemów ochrony praw człowieka w Polsce znajdują się nadużycia policji i stosowanie zbyt długiego tymczasowego aresztowania, co wynika  z   nieefektywnego systemu sądownictwa. Polsce wytknięto prawo, które ogranicza wolność wypowiedzi,  korupcję w sektorze państwowym i prywatnym. Wspomniano natomiast  o skutecznym cywilnym nadzorze  nad służbami oraz o istnieniu efektywnych mechanizmów do wykrywania oraz karania nadużyć i korupcji.

Cześć dotycząca Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawarta jest w sekcji 4 zatytułowanej "Korupcja urzędnicza i transparentność rządów". W Raporcie czytamy m.in.:

„(…)Prawo przewiduje odpowiedzialność karną za korupcję urzędniczą, niemniej rząd nie zawsze skutecznie korzysta z tego prawa, a urzędnicy są czasami uwikłani w praktyki korupcyjne.

Według wskaźników rządzenia Banku Światowego w 2008 roku, korupcja była uważana za problem. Powszechne było przekonanie w społeczeństwie o korupcji w sferach rządowych. Obywatele nadal wierzyli, że partie polityczne i członkowie władzy ustawodawczej, służba zdrowia i sądownictwo były najbardziej skorumpowane.

10 grudnia, prokurator okręgowy w Świdnicy rozpoczął śledztwo w sprawie korupcji politycznej w  związku z I i II turą wyborów lokalnych w Wałbrzychu. Śledztwo było prowadzone na podstawie dowodów zgromadzonych przez CBA. Wykazało ono, że niektórzy wyborcy mogli otrzymać pieniądze  za głosowanie na konkretnego kandydata. 2 grudnia senator Roman Ludwiczuk z rządzącej Platformy Obywatelskiej (PO) zrezygnował z członkowstwa po przyznaniu się do korupcji politycznej. Na taśmach udostępnionych przez media, słychać Ludwiczaka oferującego obsłudze sztabu wyborczego swojego kontrkandydata  wysokie stanowisko w lokalnych władzach w zamian za rezygnację z kandydowania. 3 i 7 grudnia trzech kandydatów startujących w wyborach na prezydenta Wałbrzycha złożyło wniosek do sądu o anulowanie wyników wyborów uzasadniając go  możliwą korupcją.

21 września, wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zdymisjonował prezesów państwowych spółek  Kampania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy,  po tym jak 16 września prokuratura w Katowicach oskarżyła ich o przyjęcie łapówek od 16 tysięcy do 600 tysięcy złotych. Do końca roku śledztwo prokuratorskie nie zostało zakończone.

Trwa śledztwo w sprawie Sylwestra Rypińskiego, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  i sześciu innych  pracowników. Zostali oni aresztowani we wrześniu 2009 roku przez ABW pod zarzutem korupcji.  Jeśli zostanie skazany, Rypińskiemu grozi do 10 lat więzienia.

5 sierpnia, parlamentarna komisja śledcza oświadczyła, że czołowi działacze rządzącej Platformy Obywatelskiej nie działali w zmowie z przedsiębiorcą, który przypuszczalnie lobbował za zmianą projektu ustawy o grach losowych. 29 lipca pełnomocnik rządu do walki z korupcją  opublikowała odrębny raport, w którym wskazuje na nieprawidłowości podczas prac nad projektem ustawy i skrytykowała Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Sportu za zagmatwanie procesu legislacyjnego. W październiku 2009 roku ogólnokrajowy dziennik „Rzeczpospolita” opublikował zapisy, jakie CBA uzyskała poprzez nagrania rozmów między czołowymi politykami i przedstawicielami branży hazardowej.

Tak zwana afera hazardowa doprowadziła w następnych miesiącach do dużej reorganizacji rządu. W jej wyniku rezygnacje złożyło 6 urzędników ministerialnych, w  tym minister sportu Mirosław Drzewiecki. Zrezygnował również przewodniczący klubu parlamentarnego partii rządzącej Zbigniew Chlebowski. (…)”

 
Prawo przewiduje, że sekretarz stanu musi przedstawić przewodniczącemu izby niższej Kongresu oraz Senackiej Komisji ds. Współpracy Zagranicznej do 25 lutego każdego kroku pełny raport na temat przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach.

 

Źródło: http://www.state.gov
 

 

do góry