Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Małopolska bez korupcji

"Małopolska bez korupcji" jest projektem społecznym realizowanym przez Instytut Kościuszki od stycznia do czerwca 2008 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Katon i Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Transition Facility 2005/017-488.05.01.03 „Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce”.


Projekt miał na celu podniesienie stanu świadomości i wiedzy o zjawisku korupcji oraz przedstawienie i wypracowanie najlepszych metod jej zwalczania i zapobiegania w środowiskach młodych przedstawicieli świata nauki, sektora prywatnego, administracji samorządowej i rządowej, mediów oraz organizacji pozarządowych, a także prawników i lekarzy, jako grup szczególnie narażonych na zjawiska korupcjogenne w początkowej fazie drogi zawodowej.

Pliki do pobrania

do góry