Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Badania kliniczne a groźba korupcji

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, zgodnie z postulatami Najwyższej Izby Kontroli, zwróciła się do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o poprawę przepisów dotyczących badań klinicznych i finansowania zakupów medycznych w szpitalach.

Na swojej stronie internetowej NIK przypomina, że w październiku tego roku wiceprezes Izby, pan Jacek Kościelniak, przedstawił wyniki kontroli w tym zakresie. Raport stanowił podstawę wystąpienia Komisji z wnioskiem do ministerstw, tłumacząc to między innymi zagrożeniem korupcją z powodu „dowolności postępowań, konfliktu interesów oraz słabości kontroli wewnętrznej”.


Spośród 43 szpitali klinicznych w Polsce NIK sprawdziła 13. Pokontrolne wnioski Izby, pozwoliły następnie Komisji złożyć postulat przejrzystości zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, jak i samych umów zawieranych między ośrodkiem badawczym a podmiotem finansującym zadania realizowane przez placówkę publiczną. Rolą Narodowego Funduszu Zdrowia powinna obejmować dogłębną weryfikację rozliczania świadczeń.

 

Źródło: nik.gov.pl

Zobacz raport na stronie NIK

 

 

do góry