Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Poczucie własności jako motywacja do kłamstwa

Celem niniejszej pracy jest przebadanie poziomu własności jako czynnika predysponującego do kłamstwa na temat posiadanego dobra. Obiektem badania są spółki giełdowe, a konkretnie zarządy spółek giełdowych wraz z radami nadzorczymi.

Można założyć, przyjmując podejście ewolucyjne, że większe zaangażowanie finansowe zarządu i rady nadzorczej w firmę spowoduje powstanie silniejszego do niej przywiązania oraz zwiększoną potrzebę jej osiągnięć, ponieważ osiągnięcia firmy są bezpośrednim dowodem na życiowy oraz zawodowy sukces zarządu kierującego firmą. Lubimy odnosić sukcesy i dbamy o wszelkie ich wyznaczniki, czasem nawet przerysowując wartość tych osiągnięć. Stąd więc założenie, że zarządy będą szczególnie dbać o wizerunek spółek, należących w większości do nich, posuwając się nawet do zawyżania danych finansowych oraz kontrolowania przepływu informacji na zewnątrz. Ma to uzasadnienie zarówno w teorii motywacji, jak i w psychologii ewolucyjnej.

Ta praca ma więc w założeniu sprawdzenie zależności pomiędzy poczuciem własności spółki a stosowaniem przez zarządy dwóch rodzajów kłamstwa w obronie jej wartości: fałszowania i ukrywania oraz określenie potrzeby sprawowania kontroli nad spółką. W kontekście uzyskanych wyników ciekawe mogą okazać się badania deklaratywności działań etycznych w spółkach.

 

 

 

O Autorce:

Inga K. Kowalewska 

psycholog, specjalista w zakresie public relations, szkoleniowiec.

Ukończyła jednolite studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz podyplomowe z zakresu psychologii śledczej. Wieloletnie, praktyczne doświadczenie na stanowiskach związanych z public relations w spółkach giełdowych zaowocowało przeprowadzeniem przez nią pionierskiego badania („Poczucie własności jako motywacja do kłamstwa” - 2010), dotyczącego między innymi przyczyn nierzetelności prezentowanych przez spółki giełdowe wyników finansowych, czy nieprawidłowych relacji między zarządem a radą nadzorczą. Obecnie kontynuuje badania dotyczące kłamstw finansowych.

Pliki do pobrania

do góry