Nawigacja

Raporty sytuacyjne

III etap wdrażania rządowego planu przeciwdziałania korupcji

W dniu 23 kwietnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna.

Zgodnie z zaleceniem Komitetu Stałego Rady Ministrów, w Sprawozdaniu zapisano rekomendację, aby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji był odpowiedzialny za przygotowanie kolejnego planu strategicznych działań antykorupcyjnych.
 
W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów dokumentu Plan Uporządkowania Strategii Rozwoju, kolejny plan działań antykorupcyjnych nie może stanowić osobnego dokumentu strategicznego lecz powinien być programem rozwoju stanowiącym instrument realizacji strategii Sprawne Państwo.Termin przygotowania projektu strategii Sprawne Państwo został wyznaczony w Harmonogramie na luty 2011 r., dlatego też projekt trzeciego etapu wdrażania Strategii Antykorupcyjnej powinien zostać przygotowany do tego czasu, celem uzgodnienia z nadrzędnym dokumentem strategicznym. Rozpoczęcie realizacji działań planowane jest od połowy roku 2011 r. i obejmować będzie lata 2011 – 2015.
 
Projekt Strategii Antykorupcyjnej przygotowuje zespół międzyresortowy działający na podstawie zaproszenia skierowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących urzędów:

 

1. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

2. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

3. Ministerstwa Spraw Zagranicznych

4. Ministerstwa Sprawiedliwości

5. Centralnego Biura Antykorupcyjnego

6. Komendy Głównej Policji

7. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

Zadaniem Zespołu jest opracowanie diagnozy strategicznej, zawierającej rekomendacje działań mających na celu ograniczenie zjawiska korupcji w Polsce i stanowiący podstawę opracowania Strategii Antykorupcyjnej oraz projektu planu, harmonogramu, a także systemu koordynacji działań antykorupcyjnych, zleconych administracji rządowej w celu ograniczenia zjawiska korupcji w Polsce.
 
Po przygotowaniu projektu i jego uzgodnieniu z zatwierdzoną Strategią Sprawne Państwo dokument będzie zatwierdzony przez Ministra odpowiedzialnego za wskazaną powyżej strategię tj. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


 
 

Źródło: antykorupcja.gov.pl


 
 

do góry