Nawigacja

Raporty sytuacyjne

„Czyści MY"

„Czyści MY" – czyli co każdy przeciętny obywatel o korupcji wiedzieć powinien, to poradnik antykorupcyjny, przygotowany przez młodzież, w ramach czwartej już edycji programu Młodzi przeciw korupcji w Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim. Projekt został wykonany pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Głównym celem autorów projektu było zgromadzenie najbardziej istotnych informacji dotyczących  zjawiska korupcji i przybliżenie ich młodzieży, ich rówieśnikom. Bodźcem do podjęcia powyższej inicjatywy było przekonanie o zbyt niskiej świadomości młodych ludzi w przedmiocie korupcji, definicji  tego pojęcia, zagrożeń związanych z tym zjawiskiem, skali problemu, jaki stanowi oraz sposobów zapobiegania korupcji.

Poradnik jest swoistym przewodnikiem po sytuacjach życia codziennego, które sprzyjają zachowaniom korupcyjnym. Dla pełniejszego wyjaśnienia i uzmysłowienia poruszanych kwestii, autorzy przyjęli formę pamiętnika. Jego autorami są Kasia i Tomek, spisujący swoje doświadczenia. Niewątpliwie przyjęcie przez autorów takiego rozwiązania czyni przedstawianą materię bardziej przyjazną czytelnikowi.  Kasia, Tomek oraz inni bohaterowie spotykają się ze zjawiskiem korupcji  w szpitalu, w szkole, na stadionie piłkarskim, czy też na przejściu granicznym. Spotykają również skorumpowanego policjanta, przyglądają się bliżej umowom firm farmaceutycznych z lekarzami, zjawisku handlu danymi osobowymi, czy też procederowi przekupywania komisji wyborczych. Bohaterowie scenek każdą z sytuacji  komentują, wyrażając swoje opinie na temat konkretnych postaw i zachowań. Obok poglądów bohaterów, autorzy zadbali również o przywołanie konkretnych przepisów prawnych, definiujących określone przestępstwa korupcyjne oraz sankcje karne przewidziane za ich popełnienie; co z pewnością nie pozostaje bez znaczenia dla wartości edukacyjnej poradnika.

Autorzy, próbując odpowiedzieć na pytanie dlaczego korupcja jest szkodliwa,  wymieniają jej konsekwencje, które są przyczyną demoralizacji i pogorszenia życia społeczeństwa.

Ostatecznie, puentując swoje rozważania, główni bohaterowie przywołują słowa piosenki  „Żeby nie było” (wyk. Mezo, Liber): „I tylko żeby nie było, życzę temu światu, żeby wśród rodaków nie wyrastał wrak na wraku. I tylko żeby nie było, że wszystko nam jedno tu…”. Kasia i Tomek udowadniają, że nie jest im wszystko jedno. Są przekonani, że „Wszystko jest możliwe, trzeba tylko w  to uwierzyć … (…) To, w jakich warunkach będziemy żyć, zależy tylko od nas. Świat będzie lepszy, jeżeli my będziemy tego chcieli. Działajmy!!!”.

 

Pliki do pobrania

do góry