Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Internet jako środek walki z korupcją (...)

Seminarium eksperckie: Internet jako środek walki z korupcją - instytucja whistleblowers

12 Stycznia 2006 roku odbyło się seminarium eksperckie zorganizowane przez Instytut Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu „eGovernment, jako środek walki ze zjawiskiem korupcji w życiu publicznym”. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele instytucji niemieckich, mających już doświadczenie wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w aktywizacji społeczeństwa i nawiązywaniu z nim współpracy w walce z korupcją. W dużej mierze uczestnicy dyskusji skupili się na instytucji „whistleblowers”[1] i zabezpieczeniach prawnych oraz technologicznych chroniących osoby, zgłaszające nadużycia w życiu publicznym. Zastanawiano się nad rozwiązaniami, które mogą skłonić do upowszechnienia zjawiska „whistleblowingu”. Zwrócono uwagę na konieczną, pełną anonimowość składania informacji oraz upowszechnianie mechanizmów, w których praktyka ”whistleblower” może być zastosowana. Zastanawiano się nad połączeniem systemu tzw. sygnalizatorów z powszechnie dostępnym medium, jakim jest Internet. Takie rozwiązanie jest już stosowane przez policję niemiecką w Dolnej Saksonii, a system cieszy się dużym zaufaniem w Niemczech.

Biorąc pod uwagę, że stworzenie takiego systemu niesie za sobą dużą odpowiedzialność, próbowano zastanowić się, jakie podmioty powinny nim zawiadywać, wymieniając tu: organizacje społeczne, instytucje pozarządowe czy administrację publiczną. Poruszono kwestię stworzenia portalu, dokąd spływałyby doniesienia i połączenie go z instytucją rzecznika antykorupcyjnego.

W podsumowaniu zgodzono się, że przenosząc doświadczenia istniejące w Republice Federalnej Niemiec niezbędne są kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb polskich, w tym ustawowe, które gwarantowałyby anonimowość i niekaralność osób zgłaszających korupcję.

 


[1] Whistleblower (sygnalista) - osoba zgłaszająca nadużycia np. w życiu publicznym lub zakładzie pracy, wpływająca na kształtowanie właściwych postaw etycznych

Pliki do pobrania

do góry