Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Polacy o powołaniu central. urzędu antykorupcyjnego

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia”, przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej, zrealizowano w dniach 2-5 grudnia 2005 roku, na liczącej 1018 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Celem przeprowadzonego badania było wysondowanie opinii obywateli, na temat zasadności powołania urzędu antykorupcyjnego. Autorem opracowania jest Pani Anna Grudniewicz.

 

 

Pliki do pobrania

do góry