Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Rozmowy o państwie

Gdy kolejne biura podróży porzucają za granicą zdesperowanych turystów, a ludzie tracą oszczędności w parabankowych instytucjach, wzmaga się dyskusja o stanie i roli państwa. Czy publiczne urzędy wywiązują się ze swoich zadań? Czy odpowiednio zabezpieczają interesy obywateli? Czy prowadzą rzetelną politykę informacyjną, ostrzegając w porę przed zagrożeniami?

Już wkrótce na stronie internetowej NIK cykl Rozmów o państwie. Jest o czym dyskutować. Czy np. publiczne urzędy nie powinny spojrzeć szerzej na swoją misję i zacząć myśleć kategoriami dobra obywateli, którym w istocie służą? A może nie mogą i nie powinny wykraczać poza ramy działania ściśle wyznaczane przez literę prawa?

Czy jakikolwiek urząd może podjąć za kogoś z nas decyzję, nawet jeśli jest to dla naszego dobra? Jak daleko w takich działaniach może posunąć się publiczna instytucja, by nie ściągnąć na siebie oskarżeń o łamanie swobód obywatelskich?

Na czym polega silne państwo i jak je tworzyć z korzyścią dla obywateli, a nie tak, by ograniczać ich przedsiębiorczość? A jeśli zadaniem państwa jest rzetelnie informować, to jak to robić, by informacja naprawdę do społeczeństwa docierała?

W cyklu Rozmów o państwie wypowiedzą się przedstawiciele NIK, odnosząc się do przeprowadzonych przez Izbę kontroli. Pojawią się także urzędnicy z innych publicznych instytucji.Źródło: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rozmowy-o-panstwie.html

Zobacz artykuł na stronie NIK

do góry