Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Czy możliwy jest przejrzysty lobbing?

Fundacja im. Stefana Batorego opublikowała raport „Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji i dobrych praktyk działalności lobbingowej” autorstwa dra Grzegorza Makowskiego.

Opracowanie stanowi analizę lobbingu w Polsce i próbę jego oceny w trzech aspektach:

  1. przejrzystości – w jakiej mierze przeciętny obywatel może mieć dostęp do informacji o tym, kto wpływa na decyzje publiczne;
  2. uczciwości – czy wpływ ten zachowuje standardy etyczne zarówno po stronie lobbujących, jak i lobbowanych;
  3. równości dostępu – czy istnieje wystarczająca przestrzeń, w której jest możliwe zgłaszanie potrzeb i interesów.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez autora opracowania, we wszystkich trzech aspektach sytuacja jest niezadowalająca i wymaga pilnej interwencji, zaś przyjęta w 2005 r. Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, nie spełnia pokładanych w niej nadziei.  

Zdaniem autora ustawa jest regulacją pozorną, „niepozwalającą na kontrolę działalności lobbingowej wymykającej się wszelkim standardom, nietransparentnej czy nawet korupcjogennej, w żaden sposób nie ułatwia także działania ani zawodowym lobbystom, którzy chcą działać zgodnie z regułami demokratycznymi, ani urzędnikom, ani politykom” 1.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

1G. Makowski, Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji i dobrych praktyk działalności lobbingowej, Warszawa 2015 – http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Lobbing_Raport.pdf [dostęp: 16 czerwca 2015 r.]

Źródło: batory.org.pl

 

Opublikowano w dniu 16.06.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry