Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Światowe badanie nt. polityki zapobiegania praniu pieniędzy

30 stycznia br. międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych KPMG opublikowała raport na temat oceny mechanizmów zapobiegania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering - AML). Oparto go na badaniu 317 osób zajmujących się polityką zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych w 48 krajach.

Według autorów instytucje finansowe w odpowiedzi na działania legislacyjne (np. FATCA -Foreign Account Tax Compliance Act czy oczekiwane 4MLD - Fourth Money Laundering Directive) przechodzą znaczące zmiany w podejściu do wykrywania nielegalnych transakcji.

Poniżej podano niektóre wnioski wynikające z raportu Global Anti-Money Laundering Survey 2014.

 

  • Wzrosła świadomości wśród wyższej kadry kierowniczej – 88 procent ankietowanych uznało, że zarząd instytucji angażuje się w AML. W 2011 roku odsetek ten wynosił 26.
  • 80 procent respondentów przyznało, że wymagają od osób na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP - Politically Exposed Persons) podania źródeł swoich dochodów. 77 procent wskazało, że taki wymóg jest stawiany przed każdym klientem wysokiego ryzyka, a 84 procent, że relacje z wysokiego ryzyka muszą być zatwierdzone przez kadrę kierowniczą.
  • 78 procent respondentów oceniło, że wydatki na AML wzrosły, a 74 procent przewiduje, że będą one nadal rosły w kolejnych 3 latach.
  • 62 procent badanych przyznało, że zarząd instytucji przeszedł odpowiednie szkolenie. Na pytanie czy w takim treningu uczestniczył personel niższego szczebla, twierdząco odpowiedziało 86 procent respondentów.
  • Rośnie koszt kontroli transakcji – na monitoring transakcji jako działania zapobiegającego praniu pieniędzy przeznaczono największą ilość środków – tak twierdzi 60 procent respondentów. 
  • Zasada “Poznaj Swojego Klienta” (Know Your Customer - KYC) stanowi drugi co do wielkości cel inwestycyjny w polityce zapobiegania praniu pieniędzy w reprezentowanych instytucjach.  68 procent badanych potwierdziło, że znana jest pełna identyfikacja klientów instytucji. Instytucje są także bardzo często kontrolowane w tym zakresie.

Źródła: kpmg.com

 

Zobacz cały raport KPMG (w języku angielskim)

 

do góry