Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Perspektywy i regulacje prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej wciąż wzbudza niesłabnące zainteresowanie opinii publicznej oraz judykatury, a nieustanny postęp technologii wymusza coraz to nowe rozwiązania prawne - powiedział Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski na wspólnej konferencji RPO i PAN.

W gmachu Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja Prawo do informacji publicznej - efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, uwzględniająca doświadczenie oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK. Na zaproszenie gospodarzy: Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz oraz Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, prof. Władysława Czaplińskiego referat wprowadzający wygłosił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

W swoim wystąpieniu Prezes Kwiatkowski zwrócił uwagę, że z kontroli NIK dotyczących problematyki dostępu do informacji publicznej wynika, m.in., że sporo do zrobienia w tej dziedzinie mają władze gmin i powiatów. Zdarzają się bowiem nieprawidłowości (nawet te najprostsze do usunięcia, jak chociażby brak miejsc powszechnego - elektronicznego - dostępu do obowiązującego prawa), które mogą utrudniać osobom zainteresowanym dostęp do informacji. Aby poprawić sytuację i ułatwić obywatelom ustawowy dostęp do przepisów, Izba proponuje, aby akty prawne mogłyby być udostępniane w innych miejscach niż tylko siedziba konkretnego urzędu, na przykład w bibliotekach publicznych.

Nawiązując do konieczności nadążania prawa za zmianami we współczesnym świecie, Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że pojawiają się pomysły, dotyczące powołania wyspecjalizowanego organu ochrony prawa do informacji publicznej, czy też wyodrębnienia i zakotwiczenia w oddzielnej ustawie przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji. - Należy mieć nadzieję, iż kwestie te wypełniać będą w najbliższym czasie dyskusje konstytucjonalistów, administratywistów, a także innych zainteresowanych, prowadząc do poprawy jakości i efektywności regulacji dotyczących prawa do informacji publicznej w Polsce - powiedział Kwiatkowski.

Prezes NIK przypomniał też sylwetkę profesor Teresy Górzyńskiej, współtwórczyni prawa do informacji publicznej, która przez dziewięć lat wspierała swoją wiedzą Najwyższą Izbę Kontroli, będąc najpierw doradcą Prezesa NIK, a następnie doradcą prawnym w Departamencie Prawnym NIK. Szczególną uwagę Prezes poświęcił roli profesor Górzyńskiej w pracach Grupy Projektowej Prawa Administracyjnego Rady Europy.

Uczestnicy konferencji debatowali o prawie do informacji publicznej. Poruszano m.in. problematykę otwartości i przejrzystości dostępu do informacji w kontekście sprawnego funkcjonowania państwa oraz sposób regulacji ograniczeń dostępu do informacji publicznej w polskim ustawodawstwie.

Osobną część konferencji poświęcono postulowanym zmianom w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz wyzwaniom, jakie dla polskiego prawodawcy będą niosły zmiany w prawie UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie NIK

 

 

do góry