Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Ryzyko korupcji w sektorze obronnym - raport

W październiku 2012 roku Transparency International zakończyło badanie stopnia skorumpowania sektora obronnego w 82 krajach, w tym w Polsce. Raport opublikowano w zeszłym miesiącu.

W październiku 2012 roku Transparency International zakończyło badanie stopnia skorumpowania sektora obronnego w 82 krajach, w tym w Polsce. Raport opublikowano w zeszłym miesiącu.

85 procent krajów nie posiada efektywnego nadzoru parlamentu nad polityką obronności. Tylko 16 z 82 krajów wykazuje niski lub bardzo niski poziom ryzyka, na co wpływ ma szczegółowa kontrola parlamentów. W badaniu najlepiej wypadają Niemcy i Australia.

Nasz kraj znalazł się w grupie C, czyli na 3 miejscu z 7 kategorii. W charakterystyce Polski przypomniano m.in. o istnieniu demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi, przejrzystości budżetu i zinstytucjonalizowanych konsultacjach społecznych. Zaobserwowano jednak upolitycznienie wyboru na najwyższe stanowiska w służbach specjalnych.

Ponadto wskazano na:

  1. Istniejące od 2006 roku w strukturach Ministerstwa Biuro Procedur Antykorupcyjnych regularnie kontroluje ryzyko korupcji.
  2. W odniesieniu do ryzyka korupcji Agencja Mienia Wojskowego jest odpowiedzialna za dystrybucję środków i posiada mechanizmy kontroli. Pełne informacje na temat wydatków są przekazywane Komisji ds. Służb Specjalnych. Nie ma jednak raportów na ten temat, stąd nie jest to poddawane debacie.
  3. Departament Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości w Biurze Naczelnej Prokuratury Wojskowej uznany został za skuteczny w karaniu personelu uwikłanego w działania korupcyjne. Istnieje czytelny kodeks postępowania, nie ma za to sformalizowanych przepisów odnośnie do sygnalistów, niekompletne są też dane dotyczące pracowników cywilnych i wojskowych. Zaznaczono, że nie obserwuje się politycznych nacisków na mianowanie na najwyższe stanowiska wojskowe.

 

Zobacz raport o Polsce

Źródło: http://government.defenceindex.org/

do góry