Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Systemy ochrony ludności w Europie

Raport NIK dotyczący systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi podaje przykłady dobrych rozwiązań stosowanych przez inne państwa europejskie.

 - W każdym z nich widzimy podobną tendencję – mówi Marek Bieńkowski z Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdaniem NIK obecny stan obrony cywilnej w Polsce uniemożliwia jej sprawne włączenie się do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Formacja nie potrafiłaby też wywiązać się z zadania ochrony ludności w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. - Mamy do czynienia z przestarzałym pomysłem na tę służbę. Powinniśmy przyjrzeć się rozwiązaniom przyjętym przez naszych sąsiadów - uważa Marek Bieńkowski.

Zobacz artykuł na stronei NIK

Źródło: nik.gov.pl

do góry