Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Kontrola finansowania olimpijczyków

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna kontrolę finansowania przygotowań do Igrzysk w Londynie. Wnioski z tej kontroli mają pomóc w ocenie istniejącego systemu finansowania, wskazać na ewentualne ryzyka w nim istniejące oraz zaproponować - jeśli będą na to wskazywały wyniki - zmiany o charakterze prawnym i organizacyjnym, które pomogłyby ulepszyć system wspierania przez państwo przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.

Izba chce usłyszeć, co zdaniem ekspertów musi zrobić państwo polskie, aby można było stwierdzić, że pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym postąpiło rzetelnie, celowo i gospodarnie, optymalnie i efektywnie, aby przygotować kadrę olimpijską do Igrzysk.

Kontrolerzy spróbują odpowiedzieć  w czasie kontroli na następujące pytania:  Czy warunki prawne stworzone przez  państwo były właściwe, czy też brakowało i brakuje regulacji, które przyczyniłyby się do lepszych efektów w dziedzinie olimpijskich osiągnięć sportowych? Jeśli brakuje przepisów - to jakich? Co przeszkadzało dotąd w ich uchwaleniu? Czy był to tylko brak środków finansowych? A może dobre prawo zostało już uchwalone, ale jest źle stosowane?  Może szwankuje organizacja przygotowań olimpijskich? Co w takim razie państwo może lepiej zorganizować, aby optymalnie pomóc w przygotowaniach olimpijskich? Wreszcie, kontrolerzy poszukają odpowiedzi na pytanie czy środki finansowe przeznaczone na przygotowania do Olimpiady w Londynie były wystarczające i właściwie rozdzielone? Czy gdyby przeznaczyć ich więcej, to osiągnięte zostałyby lepsze rezultaty, czy też niekoniecznie?

Kontrolerzy przygotowując się do kontroli, chcą zasięgnąć opinii ekspertów na temat wskaźników, które pozwalałyby ocenić czy warunki prawne, organizacyjne i finansowe stworzone przez państwo składają się na spójny system finansowania przygotowań olimpijskich.

W panelu eksperckim wzięli udział m.in. p. Irena Szewińska MKOl, Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tomasz Majewski, Jerzy Skucha Prezes PZLA, Szymon Kołecki, Jerzy Eliasz, wiceminister Tomasz Półgrabski (MSiT), prof. dr hab. Henryk Sozański,  prof. nzw. dr hab. Jolanta Żyśko,  dr Magdalena Kędzior, dr hab. Zbigniew Waśkiewicz,  dr Kazimierz Witkowski, dr Hubert Krysztofiak, Włodzimierz Szaranowicz i wielu innych znakomitych znawców tematu.

Źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie NIK

 

do góry