Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Batory - Przeciwdziałanie korupcji w praktyce 2013

W lipcu 2013 roku Fundacja im. Stefana Batorego upubliczniła na swojej stronie internetowej kolejne wydawnictwo pt. „Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej”.Wydane zostało ono w ramach programu Odpowiedzialne Państwo, który jest kontynuacją Programu Przeciw Korupcji.

 

W związku z niepokojącymi danymi dotyczącymi skali korupcji i sum, jakimi obraca się w ramach korupcyjnych transakcji zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, autorzy analizują, jak przeciwdziała się temu zjawisku w polskiej administracji publicznej. Interesuje ich przegląd stosowanych rozwiązań proceduralnych i organizacyjnych, ich skala i efektywność, by na tej podstawie sformułować konkretne wskazówki.

Autorzy publikacji na wstępie przedstawiają badania, których przedmiotem jest skala korupcji tak w Polsce, jak i w Europie oraz wybrane realizowane antykorupcyjne strategie i praktyki. W kolejnym rozdziale uwagę skupiają na prezentacji wniosków i doświadczeń wynikających z ewaluacji Systemów Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) wdrożonych w resorcie gospodarki, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Rezerw Materiałowych, uwzględniając ich kluczowe elementy i analizując zasadność przyjętych rozwiązań. Trzecia część publikacji prezentuje wyzwania i zagrożenia związane z wdrożonmi SPZK oraz przybliża kolejne etapy ich implementacji. Ostatni rozdział poświęcony jest tzw. infrastrukturze etycznej rządu, czyli kodeksom etycznym i postępowania, które jako miękki środek oddziaływania mogą wzmacniać i uzupełniać formalne systemy antykorupcyjne.

Autorami są eksperci współpracujący z Fundacją im. Stefana Batorego. Publikacja dostępna jest na stronie fundacji pod poniższym linkiem.

 

 

 

do góry