Nawigacja

Inne raporty

Miejsce i rola CBA w systemie organów państwowych

Autorem artykułu jest dr Martin Bożek. Zarysowuje on zagadnienie miejsca i roli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jakie w systemie organów państwa wyznaczył mu ustawodawca.

 Punktem wyjścia jest założenie, że odium krytyki i społecznego potępienia nie wystarczy dla przeciwdziałania patologii korupcji. Wymaga ono również aktywności samego państwa. Doskonale wpisuje się w ten model powołanie do życia instytucji wyspecjalizowanej do walki z korupcją, jaką jest CBA. Stanowi ono część struktury administracji rządowej, nadzorowanej przez premiera, zaś konkretne rozwiązania nawiązują do modelu organów ścigania karnego. Głównym zadaniem Biura jest represja karna, co przekłada się na ściganie sprawców przestępstw korupcyjnych. Prewencja rozumiana jako zapobieganie zachowaniom korupcyjnym, które nie są jeszcze zachowaniami penalizowanymi, wyraża się w weryfikacji oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, czy w  kontroli procesów wydatkowania środków publicznych i gospodarowania mieniem państwowym. Na bazie tych funkcji realizowana może być rola informacyjno-analityczna, dzięki propozycjom rozwiązań systemowych na bazie informacji przekazywanych przez CBA, a służących ograniczeniu korupcji w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Pliki do pobrania

do góry