Nawigacja

Rankingi korupcji

Barometr korupcji 2007. Raport z badań

Raport pt. Barometr Korupcji 2007 został przygotowany w oparciu o wyniki badania Pani prof. dr hab. Anny Kubiak. Sfinansowany został ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Przeciw Korupcji.

Samo badanie zostało zrealizowane w dniach 1 - 4 grudnia 2007 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=870). Była to już 8 edycja badania na temat znaczenia, jakie pośród innych problemów natury społecznej przypisywane jest korupcji. Ponadto skupia się na codziennych doświadczeniach korupcyjnych Polaków. Dzięki stosowaniu w każdej edycji tych samych technik badawczych, umożliwia ono obserwowanie dynamiki zmian w postrzeganiu korupcji.

 

 

Pliki do pobrania

do góry